Om Hylling Energi & Projekt

Hylling Energi & Projekt er en rådgivende projektvirksomhed med kompetencer og bred ekspertise i kraftvarmeteknik.

Fjernvarmeværker

Energiomsætningen hos vore kunder foregår med alle typer af brændsel, herunder sol, el, olie, gas, flis, halm, biogas mv.

Specialet er, alle forhold vedrørende, decentrale energiproducenter som kan være forbrugerejede kraft-varmeværker såvel som private og industrielle, der efterspørger rådgivning samt konsulentydelser i form af projektledelse, myndighedskontakt, driftsoptimering, energibesparelser, specialopgaver inden for røggasrensning og tilslutning af generatoranlæg og elkedler.

Der arbejdes i et gensidigt partnerskab med kunden og opgaverne løses med et driftsøkonomisk udgangspunkt, da det giver de bedste resultater for fjernvarmeværket og forbrugerne.

Kendskabet til kunderne er rigtig godt, i det der ligger en lang og mangesidet erfaring bag virksomhedens kompetencer.

Myndigheder og Elforsyning

Offentlige myndigheder og elforsyninger tilbydes på konsulentbasis udførelse af sagsbehandling og rådgivning der vedrører decentrale energiproducenter.

  • IM000075.jpg
  • p6220018.jpg
  • IM000092.jpg
  • img_0006.jpg
  • IM000030.jpg
  • img_0076.jpg
  • img_0619.jpg
  • IM000361.jpg