Driftsoptimering

Driftsoptimering og beregning af driftsoptimering er en konsulentydelse der tager udgangspunkt i værkets nuværende situation og har til formål at forbedre forbrugerens varmepris og forsyningssikkerhed, ligeledes kan formålet være at opnå en lovfæstet engibesparelse for kraft-varmeværket.

Driftsoptimering kan således udmønte sig i en egentlig optimering, med en forbedret indtjening til følge, eller en langsigtet strategiplan udarbejdet i samarbejde med værkets ledelse, som kan følges i årene fremover.

Baggrunden for den daglige driftstrategi ændres løbende som følge af bevægelserne på energimarkedet herunder elpriser, regulerkraft og gaspriser. Desuden har den løbende lovgivning indflydelse på mulighederne for drift og løbende vedligeholdelse af værkets produktionsapparat.

Der udarbejdes en varmebalance som dækker hele værket og præcist giver indsigt i hvorledes en optimering følges og forbedres. De belyste ændringsmuligheder indregnes driftsøkonomisk ifht. investering, forbedring og afkast.

For at kunne levere forslag af den ønskede kvalitet søges det kontinuerligt at være opdateret mht.:

  • Markedsvilkår
  • Love og regler 
  • Værkets grundlæggende forudsætninger
 • img_0619.jpg
 • IM000075.jpg
 • IM000092.jpg
 • IM000030.jpg
 • IM000172.jpg
 • img_0076.jpg
 • IM000176.jpg
 • IM000333.jpg